Záruka na produkt

LEACREE prísľub záruky

Na tlmiče a vzpery LEACREE sa vzťahuje záruka 1 rok/30 000 km.Môžete nakupovať s dôverou.

LEACREE-Warranty-Promise

Ako uplatniť nárok na záruku

1. Keď kupujúci uplatní záručnú reklamáciu na chybný produkt Leacree, produkt musí byť skontrolovaný, aby sa zistilo, či produkt spĺňa podmienky na výmenu.
2. Ak chcete uplatniť nárok v rámci tejto záruky, vráťte chybný produkt autorizovanému predajcovi Leacree na overenie a výmenu.Ku každému záručnému nároku musí byť priložená platná kópia originálu datovaného maloobchodného dokladu o kúpe.
3. Pri dodržaní ustanovení tejto záruky bude produkt nahradený novým.
4. Záručné nároky nebudú uznané na produkty, ktoré:
a.Sú nosené, ale bez závad.
b.Inštalované v nekatalogizovaných aplikáciách
c.Zakúpené od neautorizovaného distribútora Leacree
d.sú nesprávne nainštalované, upravené alebo zneužité;
e.Inštalujú sa na vozidlá na komerčné alebo pretekárske účely

(Poznámka: Táto záruka je obmedzená na výmenu chybného produktu. Náklady na odstránenie a inštaláciu nie sú zahrnuté a z tejto záruky sú vylúčené akékoľvek náhodné a následné škody, bez ohľadu na to, kedy dôjde k poruche. Táto záruka nemá žiadnu peňažnú hodnotu.)


Pošlite nám svoju správu:

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju